Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie" rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych, mających na celu, opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy udziale mieszkańców naszego obszaru.

Do udziału w spotkaniach informacyjnych zapraszamy mieszkańców z obszaru LGD tj. gmin: GolinaGrodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, KGW, przedsiębiorców, rolników, lokalnych liderów, a także wszystkich zainteresowanych rozwojem i przyszłością naszego obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) pozwoli lokalnym społecznościom na korzystanie ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem naszej Lokalnej Grupy Działania i realizację zaplanowanych w niej założeń.
 
spotkanie konsultacyjne rychwał