W dniu 26 lipca 2022 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.)

zwołuję XLIV Sesję Rady Miejskiej w Rychwale.

Sesja odbędzie się 26 lipca 2022 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

 

PORZĄDEK OBRAD XLIV Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 lipca 2022 roku.


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Rychwale.
4. Informacja Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Rychwale z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Rychwale podjętych na XLIII sesji oraz informacja z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rychwale.
7. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rychwał na lata 2022-2032.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Skarbowi Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.
11. Odpowiedzi na pytania i interpelacje.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Rychwale.

 

Transmisja obrad Sesji dostępna będzie od godziny 13.00 - na portalu mieszkańca, pod adresem:

https://portal.posiedzenia.pl/rychwal?

oraz pod adresem:

https://player.posiedzenia.pl/?id=posiedzenia-254&live