Ogłoszenie o naborach wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

- nr 14/2022 dot. operacji dużych znajduje się na stronie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie pod adresem:  http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-142022-operacje-duze.html

Ogłoszenie w formie pliku pdf

- nr 15/2022 dot. operacji dużych znajduje się na stronie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie pod adresem: http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-152022-operacje-duze.html

 - nr 16/2022 dot. podejmowania działalności ( Premia na otwarcie działalności) znajduje się na stronie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie pod adresem: http://sswp.com.pl/aktualnosci/ogloszenie-nr-162022-premia-na-otwarcie-dzialalnosci.html