Burmistrz Gminy i Miasta Rychwał informuje, że: Nadleśnictwo Grodziec w związku z masowym występowaniem groźnego szkodnika sosny w dniach od 19 maja do 15 lipca 2022 roku

na terenie Nadleśnictwa Grodziec przeprowadzi lotniczy zabieg ochronny w drzewostanach sosnowych. Zabiegiem zostaną objęte również lasy innych własności. Dokładny termin przeprowadzenia zabiegu uzależniony będzie od warunków pogodowych oraz rozwoju szkodnika.

Po zakończeniu zabiegu obowiązuje 24 godzinny zakaz zbioru runa leśnego w przypadku środka DIMILIN 480SC (pola 1-4) oraz 14 dniowy zakaz zbioru runa leśnego dla środka MOSPILAN 20SP (pola 5-9).

Na terenie objętym zabiegiem będzie obowiązywał czasowy zakaz wstępu do lasu. Obszar zostanie oznakowany za pomocą tablic informacyjnych:

„ZAKAZ WSTĘPU. ZABIEGI Z WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN OD … DO .... ZAKAZ ZBIORU RUNA LEŚNEGO DO …”

komunikat zabiegi agrolotnicze 1