Zainwestuje swój czas w przyszłość naszej gminy - WYPEŁNIJ ANKIETĘ !!!

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety pozwalającej poznać Państwa opinie o usługach publicznych i potrzebach rozwojowych gmin leżących na obszarze Aglomeracji Konińskiej, która obejmuje miasto Konin oraz 14 gmin powiatu konińskiego.

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mfst7jtxvb

Wyniki badania będą wykorzystane przy planowaniu i podejmowaniu przez samorządy decyzji dotyczących kierunków rozwoju oraz pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.

Gminy Aglomeracji Konińskiej przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Aglomeracji Konińskiej, która będzie m.in. służyć poprawie sytuacji mieszkańców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do rzeczywistego podniesienia jakości Państwa życia oraz wpłynie na decyzje młodych osób, zachęcając ich do związania życiowych planów z gminami i miastami położonymi w obszarze Aglomeracji Konińskiej.

Ankieta jest anonimowa. Wyniki po opracowaniu będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Ankieta wymaga skupienia i zarezerwowania dla niej odrębnego czasu na wypełnienie.

Zapisywanie ankiety w systemie następuje po jej całkowitym wypełnieniu wraz z metryczką. Wcześniejsze jej zakończenie i zamknięcie ankiety nie pozwala na powrót do już zapisanych odpowiedzi.

System nie agreguje częściowo wypełnionych ankiet.

Wszystkie ankiety są anonimowe.

Dokument w formacie pdf

logotypy rychwał, aglomeracja konińska, wokiss