zawiadomienie o zwołaniu ogólnego zebrania mieszkańców w dniu 1 kwietnia 2022 r