Informator dotyczący programów skierowanych dla sprawców przemocy w rodzinie
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

W roku 2021 zostały zrealizowane następujące programy dla sprawców przemocy:


1. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie
Program podzielony jest na kilka etapów. Część edukacyjna koncentruje się na przekazaniu
szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Część korekcyjna ukierunkowana
jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, treningu umiejętności niestosowania
przemocy, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego
rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego. Spotkania obejmują 74 godziny w
czasie całego cyklu programu. Udział w programie jest bezpłatny jednak mający swoje
ograniczenia i zasady.


Przede wszystkim do programu korekcyjno – edukacyjnego kwalifikują się: osoby samodzielnie
zgłaszające się, kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze
stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary
pozbawienia wolności, osoby kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
osoby kierowane przez pomoc społeczną, organizacje pozarządowe, kościół, organizacje
kościelne i inne instytucje, osoby, skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w
rodzinie, odbywające karę pozbawienia wolności w zakładach karnych.
Natomiast do programu korekcyjno – edukacyjnego nie przyjmuje się: chorych psychicznie, osób
z poważnymi zaburzeniami emocjonalnymi, w szczególności z zaburzeniami osobowości
pogranicznej, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków z wyłączeniem osób, które przeszły
lub są w trakcie podstawowego cyklu terapii uzależnień, osób, które nie są sprawcami przemocy.
Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane
przez instytucje, organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, np. sądy
(kuratorzy wydziałów rodzinnych i karnych), ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra
pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.


2. Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie
Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w
radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z
wychowaniem dzieci bez użycia przemocy. W założeniu, oddziaływania psychologiczno -
terapeutyczne mają stanowić kontynuację i pogłębienie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych.
Niemniej jednak, zgodnie z założeniami możliwy jest również udział osób, które nie były wcześniej
odbiorcami działań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym.
Al. 1 Maja 9 62-510 Konin tel. +63 243 03 06


Program skierowany jest również do osób uzależnionych zachowujących abstynencję, które
wymagają pomocy psychologiczno-terapeutycznej w pracy nad zmianą dotychczas stosowanych,
destrukcyjnych dla nich i ich rodziny, wzorców zachowań oraz osób, które w sposób przemocowy
profilują relacje ze swoimi dziećmi, małżonkami i partnerami.
Program skierowany jest do osób dorosłych tj. kobiet i mężczyzn, chętnych do pracy nad zmianą
swoich postaw i zachowań. Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego
samodzielnie lub być skierowane przez instytucje, organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, np. sądy (kuratorzy wydziałów rodzinnych i karnych), ośrodki pomocy
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.
Spotkania mają charakter indywidualny i prowadzone są przez dwójkę wykwalifikowanych
psychologów.

Informator w formie pliku pdf - tutaj

 

Zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w programach dla sprawców.
Zgłoszenia i nabór do programu:
Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w
Ślesinie, ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin, Tel. 63 270 44 30, 512 483
486, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.