ZŁÓŻ DEKLARACJĘ O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA BUDYNKÓW
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
 
• drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób składania deklaracji!! Po wprowadzeniu deklaracji można pobrać potwierdzenie jej złożenia (dokument pdf).
 
• w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać listownie lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale.
 
Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: