Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla wszystkich osób związanych z edukacją i wychowaniem. Bycie nauczycielem to coś więcej. Nauczyciel pomaga w odkrywaniu tego co najlepsze, rozwija pasje i umiejętności. Nauczyciele nie tylko uczą, ale wychowują. Wspierają ich także pracownicy oświaty.
Panująca sytuacja epidemiologiczna w kraju, nie sprzyja kontaktom międzyludzkim, dlatego też doceniamy każdą chwilę spędzoną razem, nie tylko w szkole, ale również na ważnych wydarzeniach gminnych. W środę 14 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera
w Rychwale, odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, podczas której złożono podziękowania wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty.
To właśnie dzięki Wam, dzieci i młodzież odkrywają swoje talenty, pasje, osiągają wysokie wyniki w nauce oraz dumnie reprezentują Gminę Rychwał.
W wydarzeniu uczestniczyli pracownicy rychwalskich placówek oświatowych,
a także emerytowani nauczyciele oraz osoby, które na co dzień związane są
z oświatą. Podziękowania oraz życzenia złożył burmistrz Stefan Dziamara, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważną rolę odgrywają nauczyciele oraz wszyscy pracownicy oświaty w wychowaniu i edukacji młodego pokolenia Gminy Rychwał. Gminny Dzień Edukacji Narodowej to czas, który pozwala nam wyróżnić nie tylko pedagogów.
Odznaki za pełne zaangażowanie, poświęcenie, sumienność oraz trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, a także upowszechnianie edukacji, kultury i harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym otrzymali Maria Kobierska, Marzena Mizerska oraz Magdalena Pająk.
Podczas uroczystości wyróżniającym się pracownikom oświaty burmistrz wręczył nagrody. Również dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych uhonorowali swoich pracowników.
W części artystycznej wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich.
Gminny Dzień Edukacji Narodowej był wspaniałą okazją do spotkania się
i wymiany doświadczeń przez byłych i obecnych pracowników jednostek oświatowych.

img 20211014 wa0052