Informacja - stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychwale informuje, iż wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022  przyjmowane są od 1 września 2021r. do 15 września 2021r.  w  poniedziałek w godz. od  8:00  do 17:00 , wtorek w godz. od 8:00 do 15:30, środa-czwartek w godz.  7:30 do 15:30 , piątek w godz.  7:30-15:00

 Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach netto za sierpień 2021r. tzn.:

  1. Zaświadczenie o zarobkach „netto” z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  2. Decyzję  lub odcinki od świadczeń emerytalno -  rentowych w przypadku pobierania świadczenia.
  3. Nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy  w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego za 2021r.
  4. Decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych i dodatkach, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla  opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzicielskich.
  5. Numer konta bankowego na które ma być wypłacone stypendium.

UWAGA:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 528 zł netto, dochód z hektara przeliczeniowego – 308 zł.