26 sierpnia 2021 roku podczas Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale pożegnaliśmy trzy nauczycielki: Bożenę Bujak, Marię Kobierską i Annę Kupską, które po wielu latach pracy w naszej szkole zdecydowały się na zakończenie pracy zawodowej i przejście na emeryturę. Burmistrz Stefan Dziamara wraz z dyrekcją SP w Rychwale oraz kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu UGiM w Rychwale, podziękowali Paniom za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację i wychowanie wielu młodych pokoleń. Składamy najlepsze życzenia zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności. Podczas spotkania, wręczono również akt mianowania.Nauczyciel mianowany to trzeci stopień awansu w karierze zawodowej, który podwyższa status zawodowy i otwiera drogę do uzyskania kolejnego stopnia jakim jest nauczyciel dyplomowany. Do grona nauczycieli mianowanych dołączyła pani Ewa Piaseczna. Podczas spotkania poinformowano również o uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego przez Panią Renatę Mateja. Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnionej misji kształcenia oraz owocnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży.

emeryci zejście