INFORMACJA

komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania