Zawiadomienie Starosty Konińskiego o wyłożeniu do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w terminie od 13 stycznia 2020 roku do 31 stycznie 2020 roku w projektu operatu opisowo-kartograficznego sporządzonego w ramach "Modernizacji baz danych EGiB w gminie Rychwał"

Zawiadomienie w formacie pliku pdf

 

 

zawiadomienie 1.1

zawiadomienie 2.2