Projekt partnerski pt. „Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z Powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”

jest realizowany od 01.09.2018r. do 31.12.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

MTD Consulting Marcin Król – Partner wiodący
Gmina Ślesin
Gmina Stare Miasto
Gmina Rychwał
Gmina Żelazków
Gmina Koźminek
Gmina Malanów
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Grodziec
Gmina Rzgów
Gmina Krzymów
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A

Wartość projektu wynosi: 1 914 439,20 PLN , a dofinansowanie projektu z UE 1 603 927,20 PLN

plakat konin


Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST Gmina Ślesin, Gmina Stare Miasto, Gmina Rychwał, Gmina Żelazków, Gmina Koźminek, Gmina Malanów, Gmina i M. Tuliszków, Gmina Grodziec, Gmina Rzgów, Gmina Krzymów z 3 powiatów woj. wielkopolskiego (koniński, kaliski, turecki), objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań do 31.12.2019 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 10 urzędach JST
Wdrożenie rozwiązań w 10 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 10 urzędach JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta
Doskonalenie kompetencji 42 kadr z 10 urzędów JST w obszarze podatków i opłat
Doskonalenie kompetencji 27 kadr z 10 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
Doskonalenie kompetencji 181 kadr z 10 urzędów JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Zaplanowane w projekcie wskaźniki rezultatu

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które dokonały elektronizacji procesu obsługi dla podatków i opłat, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)
Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiony został dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje poprzez wdrożenie rozwiązań w ramach Zad. 2
Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których poprawiona została jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta poprzez wdrożenie rozwiązań zarządczych w ramach Zad. 3

Plakat w formacie pdf

Link do strony partnera projektu

fe power poziom pl 1 rgb nowy