W 2007 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła rezolucję o ustanowieniu Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Z tej okazji podejmowane są różne inicjatywy mające na celu zwrócenie uwagi na specyfikę funkcjonowania osób z autyzmem i problemy z jakimi borykają się ich rodziny, a także kształtowanie w społeczeństwie postaw opartych na szacunku, zrozumieniu, pomocy i wsparciu.

25 kwietnia z okazji obchodów Dnia Świadomości Autyzmu na Stadionie Miejskim w Rychwale, Specjalny Ośrodek Szklono-Wychowawczy w Rychwale, zorganizował happening z udziałem szkół z terenu gminy Rychwał. W wydarzeniu wzięli też udział rychwalscy Samorządowcy z Burmistrzem Stefanem Dziamarą na czele. Były tańce i zabawy integracyjne oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy plakat na temat autyzmu. Niebieski happening przekazał wiele cennych wartości. Na koniec w niebo wypuszczono 50 balonów z helem.

Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Jak pokazują statystyki, w Europie żyje dziś 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to dotyka 1 osobę na 150. W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300.