INFORMACJA

Spotkanie informacyjne_1


Ogłoszenie nr 1/2017/G
Ogłoszenie nr 2/2017/G
Ogłoszenie nr 3/2017/G
Ogłoszenie nr 4/2017/G
Ogłoszenie nr 5/2017/G

 

 W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 w załączeniu ogłoszenia naborów nr:


Ogłoszenie nr 5/2017
Ogłoszenie nr 6/2017
Ogłoszenie nr 7/2017
Ogłoszenie nr 8/2017