INFORMACJA

Burmistrz Rychwała informuje mieszkańców Gminy i Miasta Rychwał, że Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu przeprowadzi Statystyczne Badania Rolne na terenie całego kraju mające na celu uzyskanie szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących plonów i zbiorów wybranych upraw rolniczych (m. in. ziemniaków, rzepaku i rzepiku, strączkowych jadalnych, buraków cukrowych i kukurydzy oraz pogłowia i produkcji zwierząt gospodarskich (m. in. bydła, trzody chlewnej, owiec, koni, kóz i drobiu).
Badaniami rolnymi objęte są wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne na terenie województwa
wielkopolskiego. Przeprowadzane one są metodą wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego spotkania
z rolnikiem. Ankiety rolne można także wypełnić samodzielnie wykorzystując aplikację dostępną na stronie
internetowej pod adresem https://rolnictwo.stat.gov.pl

Szczegółowe informacje:
badania rolne