"Wspólnie dla wielkopolskiej wsi"

W dniu 30 stycznia 2017 roku w Sali OSP w Rychwale Burmistrz Stefan Dziamara gościł przedstawicieli instytucji okołorolniczych, oraz licznie zgromadzonych rolników z terenu całego powiatu konińskiego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego zorganizowała spotkanie „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”. Przedstawiciele instytucji rolniczych przybliżali wiedzę na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie dotyczące m.in. dopłat do materiału siewnego, zmian w służbach doradczych ,nowych form dofinasowania, zagrożeń ptasią grypą czy rolniczego handlu detalicznego.