W dniu 7 grudnia br. Gmina Rychwał otrzymała nagrodę Zarządu Województwa Wielkopolskiego ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „Budowa na terenie gminy Rychwał mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii" w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” . Na XVII gali , która odbyła się w Poznaniu nagrodę z rąk Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pani Marzeny Wodzinskiej i Wiceprezesa WFOSIGW Pana Marka Zielińskiego odebrał Stefan Dziamara Burmistz Rychwała i Roman Drewniacki Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

 
Nagrodzona Gmina Rychwał_1

 

Przejdź do galerii>>