Zespół Szkół w Rychwale przystąpił do kolejnego programu Ministerstwa Sportu i Turystyki tym razem pn. „Mały Mistrz”, realizowany w roku szkolnym 2016/2017. Projekt, którego ideą jest zwiększenie zainteresowania kulturą fizyczną, pomaga szkołą, nauczycielom wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej w przeprowadzeniu ciekawych i dostosowanych do obecnej podstawy programowej zajęć rozwojowych. Z bezpłatnych zajęć lekcji wf, prowadzonej wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej korzysta grupa 25 dzieci, uczniów klasy I szkoły podstawowej. W ramach realizowanego programu szkoła otrzymała sprzęt sportowy, dostosowany do wieku i potrzeb uczestników, o wartości 1.500,00 zł.

Mały Mistrz 2016/2017_3