W Rychwale 18 października br. odbyło się seminarium pn. „Oddech dla Ziemi, czyli jak zapobiegać niskiej emisji”. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele samorządu Rychwała oraz innych gmin z powiatu konińskiego oraz słupeckiego, radni, sołtysi, mieszkańcy gminy Rychwał, w tym także uczniowie gimnazjum z Zespołu Szkół w Rychwale. Seminarium poświęcone było niskiej emisji oraz gospodarce niskoemisyjnej, pojęciom, które choć brzmią podobnie, w swym znaczeniu znajdują się niejako na przeciwległych biegunach. Omówiono działania jakie każdy z nas może podjąć, by zapobiegać niskiej emisji, ale także zagrożenia z nią związane. Z drugiej strony na przykładzie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Rychwał wskazano działania i innowacyjne technologie, które wpływają na ograniczenia emisji szkodliwych substancji. Pokazano jak poszukiwać rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb gmin czy też poszczególnych mieszkańców, które powodować będą w dłuższej perspektywie zmniejszenie poziomu emisyjności na różnych etapach czy w różnych sferach gospodarki. Jednym z przykładów był realizowany przez gminę Rychwał projekt budowy instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców gminy Rychwał, którzy dziś już niejako naocznie przekonali się, iż korzystanie z odnawialnych źródeł energii ( w tym wypadku energii słonecznej), przynosi wymierne korzyści ekonomiczne, a w skali globalnej pozwala na ograniczenie emisji zanieczyszczeń z konwencjonalnych źródeł energii (energii wytwarzana z węgla). Podczas seminarium zaprezentowano prace przygotowane przez uczniów rychwalskich szkół w konkursie „Eko uczeń” i „Zabawka z recyklingu”. Seminarium było okazją z jednej strony do wymiany doświadczeń samorządów, z drugiej zaś do propagowania idei gospodarki niskoemisyjnej wśród lokalnej społeczności. Natomiast 20 października br. w Zespole Szkół w Rychwale przeprowadzono konkurs wiedzy „Myślę logicznie i ekologicznie”, w którym uczestniczyli uczniowie klas od IV do VI szkół podstawowych gminy Rychwał. Dzieci pisały test z wiedzy. Podsumowaniu konkursu towarzyszył program artystyczny poświęcony tematyce przyrodniczej. Na zakończenie dokonano uroczystego otwarcia zielonej klasy, wyposażonej w tablice edukacyjne o tematyce przyrodniczej oraz ławostoły. Realizacja seminarium oraz zielonej klasy była możliwa dzięki dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 
Zielona Klasa_32

 

 Przejdź do galerii>>

http://www.wirtualnykonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/28222/rychwal-konferencja-zrodla-odnawialne.html