„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ja przez całe życie”. K.I.Gałczyński
W dniu 7 września 2016 r. 18 par z terenu Gminy Rychwał świętowało 50-lecie, 60-lecie oraz 65-lecie zawarcia związku małżeńskiego. W tym wyjątkowym dniu jubilatom towarzyszyli ich bliscy, a także przedstawiciele samorządu, Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara , Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale Roman Drewniacki, Zastępca Burmistrza Ewa Jędrzejczak oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Beata Lewandowska. W imieniu prezydenta RP „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczył Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, w obecności wszystkich gości, składając życzenia zdrowia i pomyślności dostojnym jubilatom.
Jubileusz 50- lecia zawarcia związku małżeńskiego świętowali:

1. Halina i Stanisław Bocianowscy
2. Barbara i Bogdan Borowscy
3. Jadwiga i Stanisław Ciesielczyk
4. Janina i Kazimierz Doleccy
5. Jadwiga i Jerzy Głąb
6. Wanda i Zdzisław Głowaccy
7. Irena i Stanisław Jagodzińscy
8. Halina i Stanisław Juszczak
9. Henryka i Bronisław Kaczała
10. Jadwiga i Edward Kowalscy
11. Daniela i Bogdan Kurowscy
12. Wiesława i Bogdan Reśkiewicz
13. Krystyna i Kazimierz Sakowscy
14. Kazimiera i Zdzisław Sztejkowscy
15. Jadwiga i Zdzisław Świerczyńscy
16. Zofia i Józwef Tomczak

Jubilaci 60 - lecia zawarcia związku małżeńskiego
1. Krystyna i Józef Woźniak

Jubilaci 65 - lecia zawarcia związku małżeńskiego
1. Teresa i Henryk Pawłowscy

Wszystkim jubilatom składamy gratulacje i najserdeczniejsze życzenia zdrowia i pomyślności.

jublileusz par_9