Informacja


Poniżej publikujemy aktualną listę osób zakwalifikowanych do udziału w koloniach w Darłówku. Informacja pod nr tel. 63 248 10 01 w. 19.
Wpłaty za kolonie letnie należy dokonać na konto Gminy Rychwał:
BS Konin O/Rychwał nr 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002 w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2016 r. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz numer turnusu z dopiskiem „KOLONIE”.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA KOLONIE W DARŁÓWKU 2016

Poniżej publikujemy aktualną listę osób zakwalifikowanych na półkolonie w Rychwale 2016
1. Wpłaty za półkolonie należy dokonać na konto Gminy Rychwał:
BS Konin O/Rychwał nr 04 8530 0000 0800 0130 2000 0002
2. W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka, jaki turnus –
 z dopiskiem „półkolonie”.
3. Przyjmowanie wpłat w nieprzekraczalnym terminie do 20.06.2016
4. Informacja pod nr telefonu 63 2481-001 wew.19

Lista osób zakwalifikowanych na półkolonie w Rychwale 2016