W dniu 24 maja 2016 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej obchodziła Jubileusz 100-lecia istnienia szkoły.

 W uroczystych obchodach udział wzięli zaproszeni goście: władze Gminy i Miasta Rychwał i Powiatu Konińskiego, przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą, przyjaciele szkoły, emerytowani i byli nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy, rodzice, nauczyciele i pracownicy, absolwenci oraz uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem uczniów, nauczycieli, rodziców i władz gminy ze szkoły do Świetlicy Wiejskiej w Glinach. Tam odbyła się Msza Święta w intencji wszystkich uczniów, pracowników i absolwentów. Podczas uroczystości nie zabrakło życzeń, kwiatów, odsłonięto także pamiątkową tablicę poświęconą jubileuszowi istnienia placówki. Głos zabrał Burmistrz Rychwała Stefan Dziamara, który docenił znaczenie placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Jubileusz był także okazją do zaproszenia gości w sentymentalną podróż po historii placówki, w której znalazły się informacje o najważniejszych wydarzeniach z jej przeszłości. Była wymiana wspomnień, fotografii, była to także pierwsza od wielu lat okazja do wspólnego spotkania się uczniów, którzy uczęszczali do tej szkoły. Szkolne korytarze przywitały znakomitych gości wystawami specjalnie przygotowanymi na tę okazję. Można było zobaczyć zgromadzone pamiątki, stare dokumenty, zdjęcia, kroniki, wszystko, co składa się na 100-letnią historię szkoły. Ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy i Miasta Rychwał”, którą otrzymała Pani Halina Stawowa, emerytowany nauczyciel placówki. Pani Halina została wyróżniona za zaangażowanie, serce i ofiarność w kształtowaniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodych Polaków w umiłowaniu przeszłości, tolerancji i szacunku do tradycji, za dbałość o odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych, a także za efektywną współpracę z samorządem Rychwała poprzez wspieranie różnego rodzaju przedsięwzięć na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Rychwał. Przemówienia oraz życzenia zaproszonych gości zakończyły część oficjalną obchodów Jubileuszu. Uroczystość uświetniły swoimi występami również dzieci, które wystąpiły w części artystycznej. Na zakończenie dyrektor szkoły pan Piotr Cal podziękował gościom za to, że swoją obecnością uświetnili obchody 100-lecia szkoły. Kierując słowa uznania składamy życzenia najwyższego uznania za twórczy trud kształcenia i wychowania oraz podejmowanie niezwykle cennych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży. Niech ten wspaniały Jubileusz stanie się motywacją do dalszej, równie owocnej pracy.


„Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić: nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia.” Antoine de Saint- Exupery

Relacja:Wirtualny Konin