Pisanki, palmy wielkanocne i świąteczne baby można było podziwiać w Niedzielę Palmową 20 marca br. podczas Gminnego Konkursu Wielkanocnego zorganizowanego w Domu Kultury w Złotkowach.

Konkurs, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych gminy Rychwał odbył się już po raz szósty. Organizatorem wydarzenia przy współpracy z Burmistrzem Rychwała było Sołectwo Złotkowy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy. Do konkursu zgłoszono 38 prac przygotowanych przez szkoły, świetlice wiejskie, koła gospodyń i sołectwa, a także osoby indywidualne. Prace oceniane były w trzech kategoriach: najładniejsza palma wielkanocna, najładniejsza pisanka oraz najładniejsza i najsmaczniejsza baba wielkanocna. Ocenie poddane były: technika wykonania, elementy tradycji, opracowanie, dobór i wykorzystanie materiałów, estetyka i ogólne wrażenie, a w przypadku baby wielkanocnej walory estetyczne i smakowe oraz oryginalność i forma wykonania. Komisja konkursowa przy ocenie nie miała łatwego zadania. Prace przygotowane były z niezwykłą starannością i pomysłowością z uwzględnieniem akcentów regionalnych. W każdej kategorii nagrodzone zostały cztery najładniejsze prace, przyznając uczestnikom następujące miejsca:

w kategorii - palma wielkanocna:
I miejsce - Oddział Przedszkolny 3-4 latki w Siąszycach
II miejsce - Sołectwo Złotkowy
III miejsce - Marcelina i Maja Maciejewskie
wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych
w kategorii - pisanka:
I miejsce - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Złotkowy
II miejsce - Oddział Przedszkolny Integracyjny z Zespołu Szkół w Rychwale
III miejsce - Klasa I Integracyjna z Zespołu Szkół w Rychwale
wyróżnienie - Koło Gospodyń Wiejskich w Kucharach Kościelnych
w kategorii - baba wielkanocna:
I miejsce - Renata Stachurska
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Jaroszewicach Rychwalskich
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Siąszycach
wyróżnienie - Renata Andrzejewska.

Podczas gdy komisja konkursowa dokonywała oceny prac na scenie w części artystycznej zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Złotków, a także podopieczni Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rychwale pod kierownictwem Pani Renaty Kopaczewskiej i Pani Doroty Zub. Podczas wydarzenia każdy uczestnik mógł skosztować świątecznych wypieków, przygotowanych przez panie ze Złotków. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i przybyłym gościom za udział w Gminnym Konkursie Wielkanocnym i zapraszamy na kolejny konkurs za rok.

pisanki 2016_10