22 stycznia 2016 r. w Domu Kultury „Oskard” w Koninie odbyła się XVII Gala Powiatu Konińskiego.

Wzorem ubiegłych lat podczas uroczystości nagradzano instytucje, organizacje i osoby fizyczne za działania na rzecz rozwoju i promocji powiatu konińskiego. Nagroda jest przyznawana w czterech dziedzinach: „Gospodarka”, „Kultura”, „Sport i Turystyka” oraz „Działalność społeczna”. Uroczysta Gala była okazją do złożenia podziękowań wszystkim, którzy przez ostatnie dwanaście miesięcy wyróżniali się aktywnością na rzecz społecznego i gospodarczego rozwoju powiatu.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż laureatem „Nagrody za działalność na rzecz rozwoju powiatu konińskiego” w dziedzinie „Działalność społeczna” został Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale.
Uniwersytet został nagrodzony za aktywność i kreatywność w podejmowaniu inicjatyw służących podtrzymywaniu więzi społecznych, integracji osób starszych oraz działalności na rzecz społeczności lokalnych i współpracy międzypokoleniowej, a także za efektywną współpracę z samorządami różnych szczebli w zakresie realizacji projektów aktywizujących mieszkańców gminy i powiatu. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rychwale został zgłoszony do nagrody przez Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał.

Relacja Wirtualny Konin

 

XVII Gala Powiatu Konińskiego_1