Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczeniu usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2017 rok.

Przejdź do dokumentu: OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczeniu

Przejdź do dokumentu: Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych