Ostrzeżenia meteorologiczne:
Oblodzenie
stopień: 1
prawd. 80%
Przebieg: Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu lub śniegu z deszczem powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do -1°C, -2°C, temperatura przy gruncie spadnie do -2°C, -3°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma najbliższej nocy.
Uwagi: Brak.

Ważne:
Od: 2021-12-20 15:00
Do: 2021-12-20 20:00
synoptyk IMGW-PIB: Przemysław Szrama
Czas wydania: 2021-12-20 12:46
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu