Zjawisko/Stopien zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: kaliski(56), Kalisz(54), kępiński(53), kolski(58), Konin(56), koniński(56),
ostrowski(55), ostrzeszowski(54), pleszewski(53), turecki(59)
Ważność od godz. 09:00 dnia 03.08.2020 do godz. 22:00 dnia 03.08.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym.
Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia od 20 mm do 30 mm, lokalnie
do 40 mm.