Urząd Gminy i Miasta w Rychwale informuje, że w związku z rozpoczętym kolejnym etapem budowy drogi (korytowanie, ułożenie podbudowy oraz kostki) na ul. Łąkowej w Rychwale wystąpią utrudnienia i ograniczenia w ruchu, które dotyczyły będą zarówno ul. Łąkowej jak i stopniowo wszystkich ulic z nią się łączących. W związku z zapewnieniem gwarancji trwałości i jakości prac ruch pojazdów zostanie stopniowo całkowicie ograniczany. Po zakończeniu przez wykonawcę poszczególnych etapów prac ruch pojazdów zostanie sukcesywnie przywracany począwszy od ulic Wrzosowej, Tymiankowej, Szałwiowej, Rumiankowej, Makowej
i Chabrowej.