Wiadomości

Kampania prewencyjna KRUS

Z uwagi na trwające upały, powodujące ponadnormatywny pobór wody z urządzeń wodociągowych, a także prognozowane dalsze utrzymywanie się wysokich temperatur powietrza,