Wiadomości

Informator dotyczący programów skierowanych dla sprawców przemocy w rodzinie
realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Ułatwienia w budowie domów do 70 m2 w ramach programu „Polski Ład”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału.