Wiadomości

Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

W lutym będą zwroty nadpłaconego podatku dla emerytów i rencistów

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/258/21 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022 r. wynosi:

W związku z przystąpieniem Gminy Rychwał do opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej prosimy mieszkańców naszej gminy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem internetowym: https://bit.ly/3HJ9fOc

VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY RYCHWAŁ

Starostwo Powiatowe w Koninie informuje, że w 2022 r. po raz szesnasty, zamierza kontynuować proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych z terenu powiatu Konińskiego w ramach "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"