Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.
Konkurs przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Patronat medialny sprawują: platforma informacyjna AgroNews.com.pl, Gospodarz.pl – Twój Portal Rolniczy, Tygodnik Poradnik Rolniczy, Rolniczy Przegląd Techniczny, portal wiescirolnicze.pl oraz magazyn rolniczy Agro Profil.

Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego; popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.
Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i centralnym .Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:
I grupa- klasy 0- III szkoły podstawowej
II grupa - klasy IV-VIII szkoły podstawowej

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycji konkursu tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami od I-III i wyróżnieniami.
Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni.
Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.
Regulamin konkursu dostępny jest: w Oddziałach Regionalnych i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl.