W związku z przystąpieniem Gminy Rychwał do opracowania Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej pod adresem internetowym: https://bit.ly/3HJ9fOc

Jest to niezbędny dokument do pozyskiwania środków zewnętrznych przez gminę oraz inne podmioty znajdujące się na terenie gminy Rychwał.

pgn