Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

o przystapieniu do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa

Ogłoszenie w formacie pdf