Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych (zużytych folii pryzmowych po kiszonkach i sianokiszonkach z balotów, ogrodniczych, tunelowych oraz worków po nawozach i bigbagów) w gospodarstwach rolnych jest problemem trudnym i złożonym. Każdy prowadzący działalność rolniczą winien zagospodarować te odpady we własnym zakresie. Burmistrz Rychwała wychodząc naprzeciw temu problemowi, wykraczając poza obowiązki gminy, zorganizował nieodpłatną zbiórkę ww. odpadów w dniach od 12 czerwca do 5 lipca 2019 roku dla rolników Gminy Rychwał. Zbiórkę przeprowadzono bezpośrednio w 207 gospodarstwach rolnych. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano rekordowe 33,185 tony odpadów (dla porównania w roku ubiegłym zebrano ok. 11 ton). Odbioru odpadów dokonała firma PHU So Masz s.c. Janusz i Krzysztof Socha z Łasku. Gmina Rychwał jest pionierem wśród gmin w zakresie podejmowanych działań ułatwiających rolnikom nieodpłatne zagospodarowanie odpadów powstających w gospodarstwach rolnych, mimo, iż nie jest to zadane gminy, to jako jeden z niewielu JST organizuje na rzecz swoich mieszkańców taką zbiórkę.

Folia_1