W drugi dzień Rychwalskiej Majówki uczczono Święto Konstytucji 3 Maja.
W dniu dzisiejszym przedstawiciele władz samorządowych, kombatantów, organizacji, instytucji i placówek oświatowych, harcerze a także mieszkańcy Gminy i Miasta Rychwał uczcili 228 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rychwale, po której wszyscy zgromadzeni udali się na Rynek Miejski w Rychwale, gdzie odbył się krótki Apel. Odśpiewano Hymn Państwowy, po którym głos zabrała Wiceburmistrz Rychwała Ewa Jędrzejczak. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod Obeliskiem, gdzie uczczono pamięć o dokonaniach naszych przodków, Polaków, którym Ojczyzna była bliska sercu. Na zakończenie Apelu wysłuchano programu słowno-muzycznego przygotowanego przez dzieci i młodzież z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rychwale.

Obelisk 2019_11