W związku z nowelizacją ustawy o nieodpłatnym poradnictwie prawnym, poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej w załączeniu Harmonogram dyżurów prac punktów nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z listą innych jednostek świadczących specjalistyczne poradnictwo.

Harmonogram Pracy Punktów nieodpatnych porad prawnych w powiecie konińskim w 2019 roku