Poniżej w pliku pdf przedstawiamy Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 3 stycznia 2019 r.

o miejscu i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat w formacie pdf