Odbiór folii rolniczych z gospodarstw rolnych

Informujemy, że zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów folii rolniczej (inne odpady nie będą odbierane) z gospodarstw rolnych z terenu gminy Rychwał. Odbiór nastąpi bezpośrednio z gospodarstw rolnych, dlatego zainteresowani rolnicy proszeni są o osobiste zgłoszenie się i zapisanie na listę:
- z terenów wiejskich – zgłoszenia przyjmuje sołtys wsi.
- z terenu miasta Rychwała – zgłoszenia przyjmuje p. Agnieszka Lewandowska w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale , Pl. Wolności 16, pokój nr 7
Odbiorcą odpadów będzie firma So – Masz s.c. PHU Socha J. z Łasku. Informuję, że nie będzie zbiórki realizowanej na dotychczasowych zasadach przy remizach i domach kultury, zatem rolnicy nie wpisani na listę nie będą objęci akcją odbioru odpadów rolniczych (wyłącznie folia rolnicza).
Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 25 lipca 2018 r. Po tym terminie z rolnikami bezpośrednio kontaktować się będzie firma So-Masz s.c. w celu odbioru ww. odpadów.

Informacja pdf