Instalacje fotowoltaiczne

28 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca WRPO na lata 2014-2020 opublikował listę projektów ocenionych pozytywnie w zakresie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Gmina Rychwał jako lider partnerstwa, jest wnioskodawcą przedsięwzięcia p.n. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek. Wniosek ten znalazł się na 9 miejscu listy rankingowej co gwarantuje otrzymanie dofinansowania. Projekt przewiduje wykonanie 668 instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych na terenie trzech gmin powiatu konińskiego: Rychwał (172 instalacje), Golina (169 instalacji) i Wierzbinek (166 instalacji) oraz 1 powiatu tureckiego czyli gminy Tuliszków (161 instalacji). W ramach projektu przewiduje się montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,1 kW i 3 kW (łączna moc instalacji wynosić będzie 1895,1 kWe), przetwarzających energię słoneczną w energię elektryczną, które będą montowane na budynkach należących do mieszkańców poszczególnych gmin.
Całkowita wartość projektu to 8 852 041,98 PLN. Gminy ubiegały się o dotację w ramach WRPO Poddziałania 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w wysokości 5 501 615,00 PLN.

Lista po ocenie merytorycznej