Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje

o najczęściej występującej chorobie zawodowej rolników jakimi są borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Link do broszury informacyjnej.

boreliozachoroby