Gmina Rychwał zdobywa kolejne środki unijne.

 

26 czerwca 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Koninie Burmistrz Rychwała – Stefan Dziamara reprezentujący Gminę Rychwał podpisał z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Krzysztofem Grabowskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał” współfinansowanego w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość projektu wynosi 3 597 544,31 z czego dofinansowanie, na poziomie 63,63%, wynosi 1 861 070 zł. W ramach zadania wykonana będzie przebudowa i remont Stacji Uzdatnia Wody w Jaroszewicach Rychwalskich wraz z wykonaniem studni głębinowej awaryjnej oraz prowadzona będzie dalsza rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Polnej.
Dwie umowy na dofinansowanie projektów w ramach operacji typu „ Gospodarki wodno- ściekowej” podpisał również Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale - Tomasz Mikuła. Przedsiębiorstwo złożyło wnioski w ramach których zostanie wykonany remont trzech przepompowni ścieków (w parku miejskim, na stadionie oraz przy skrzyżowaniu ul. Grabowskiej i drogi krajowej nr 25) oraz prowadzona będzie rozbudowa i remont sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Rychwał. Nowa sieć kanalizacyjna i wodociągowa powstanie na Grabowej (przy drodze na Grabówkę od strony drogi wojewódzkiej) oraz w Rychwale (osiedle przy ul. Polnej i przy ulicy Grabowskiej). Łączna wartość projektów to ponad 988 900 zł, z czego dofinansowanie wynosi ponad 511 000 zł.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadania związane z gospodarką wodno-ściekową przeznaczono znacznie mniej środków niż w poprzednim okresie programowania, ponadto każdy z beneficjentów ma z góry określony limit środków o który może się ubiegać. Decyzja o składanie wniosków zarówno przez Gminę Rychwał jak i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rychwale pozwoliło pozyskać na poprawę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie naszej gminy aż 2 372 070 zł. W chwili obecnej toczy się już postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w zakresie „Przebudowy i remontu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie”. Szacunkowa wartość tej inwestycji przekracza 3 mln. zł, jej realizacja powinna zakończyć się do połowy przyszłego roku.

Umowa o dofinansowanie_1