INFORMACJA


Przypominamy, że 28 lutego br. upływa termin uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłat  (8,50 zł od osoby w przypadku odpadów segregowanych i 15,00 zł od osoby w przypadku odpadów niesegregowanych) i nr kont nie uległy zmianie.

Prosimy o terminowe wpłaty