Rada Miejska w Rychwale kadencji 2014-2018

 

Rada_1

 

Skład Rady Miejskiej w Rychwale:

 

 skad rady 1 20160201 1897764429

 

    

     Bengier Tadeusz – radny okręgu obejmującego sołectwa: Jaroszewice Grodzieckie, Kuchary Borowe;

 

 

 

 

  skad rady 1 20160201 1669029345

 

 

     Cichy Krzysztof - radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Tuliszkowska, Złotkowska, Polna, Sokołów, Łąkowa,   Chabrowa, Milewo, Nowa;

 

 

 

skad rady 1 20160201 1345092987

 

 

     Drewniacki Roman - radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Konińska, Plac Wolności, Szkolna, Gimnazjalna, Piłkarska, Tenisowa, Sportowa, Krótka;

 

 

 

skad rady 1 20160201 1966290470

 

 

 

     Grądziel Henryk - radny okręgu obejmującego sołectwa: Siąszyce, Zosinki;

 

 

 

skad rady 12 20160201 1144140985

 

 

 

     Jagodzińska Magdalena – radna okręgu obejmującego sołectwo Jaroszewice Rychwalskie

 

 

 

skad rady 2 20160201 1230228709

 

 

 

     Jakubowska Iwona – radna okręgu obejmującego sołectwa: Rybie, Siąszyce Trzecie, Złotkowy;

 

 

 

skad rady 3 20160201 1790125186

 

 

 

     Juszczak Janusz – radny okręgu obejmującego sołectwa: Czyżew, Rozalin;

 

 

 

skad rady 4 20160201 1439980527

 

 

 

     Krzyżanowski Aleksander – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Akacjowa, Ogrodowa, Okólna, Kościelna, Przedszkolna, Słoneczna, Grodziecka, Kaliska, Józefów;

 

 

 

skad rady 5 20160201 1609320521

 

 

 

     Michalak Zofia - radna okręgu obejmującego sołectwa: Modlibogowice, Wardężyn;

 

 

 

skad rady 6 20160201 1456796589

 

 

 

     Olkowska Jolanta – radna okręgu obejmującego sołectwa: Broniki, Franki, Kuchary Kościelne, Święcia;

 

 

 

skad rady 7 20160201 1374849680

 

 

 

     Piasecki Cezary – radny okręgu obejmującego sołectwa: Biała Panieńska, Gliny, Lubiny;

 

 

 

skad rady 8 20160201 1656413827

 

 

 

     Raczkowski Krzysztof – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulice: Grabowska, Kwiatowa, Malinowa, Morelowa, Porzeczkowa, Wiśniowa, Agrestowa, oraz sołectwo Grabowa;

 

 

 

skad rady 9 20160201 1790433752

 

 

 

     Rogowicz Elżbieta – radna okręgu obejmującego sołectwo Grochowy;

 

 

 

skad rady 10 20160201 1167900175

 

 

 

     Stanisławski Roman – radny okręgu obejmującego sołectwo Dąbroszyn

 

 

 

skad rady 11 20160201 1847914127

 

 

 

     Urbaniak Waldemar – radny okręgu obejmującego miasto Rychwał ulicę Żurawin oraz sołectwo Wola Rychwalska.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale - Drewniacki Roman

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rychwale - Michalak Zofia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Rychwale - Grądziel Henryk

 skad rady 1 20160201 1675809453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stałe Komisje Rady Miejskiej w Rychwale kadencji 2014-2018

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Juszczak Janusz – przewodniczący komisji
 2. Jagodzińska Magdalena – z-ca przewodniczącego komisji
 3. Bengier Tadeusz – członek komisji
 4. Krzyżanowski Aleksander - członek komisji
 5. Stanisławski Roman - członek komisji

 skad rady 1 20160201 1831928011

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego oraz Promocji Gminy Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Krzyżanowski Aleksander – przewodniczący komisji
 2. Jakubowska Iwona - członek komisji
 3. Michalak Zofia - członek komisji
 4. Raczkowski Krzysztof - członek komisji

 skad rady 1 20160201 1199023012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Porządku Publicznego oraz Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Cichy Krzysztof – przewodniczący komisji
 2. Grądziel Henryk – członek komisji
 3. Krzyżanowski Aleksander – członek komisji
 4. Piasecki Cezary – członek komisji
 5. Rogowicz Elżbieta – członek komisji

 skad rady 1 20160201 1742100618

 

 

 

 

 

 

 

 
Skład Komisji Rozwoju Wsi, Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Stanisławski Roman – przewodniczący komisji
 2. Bengier Tadeusz – członek komisji
 3. Juszczak Janusz – członek komisji
 4. Raczkowski Krzysztof – członek komisji

skad rady 1 20160201 1249564307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skład Komisji Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stowarzyszeniami oraz Współpracy Zagranicznej Rady Miejskiej w Rychwale:

 1. Jakubowska Iwona – przewodnicząca komisji
 2. Jagodzińska Magdalena – członek komisji
 3. Olkowska Jolanta – członek komisji
 4. Rogowicz Elżbieta – członek komisji
 5. Urbaniak Waldemar – członek komisji

skad rady 2 20160201 1780166326