Telefon (63) 2481001 + nr wewnętrzny

Referat Zarządzania

 1. Stefan Dziamara - Burmistrz Rychwała
 2. Ewa Jędrzejczak - Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy - wew. 13
 3. Aleksandra Konieczka - stanowisko ds. sekretariatu - wew. 10
 4. Emilia Jakubowicz - stanowisko ds. obsługi Biura Interesanta - wew. 36
 5. Elżbieta Urbaniak - stanowisko ds. kadr - wew. 15
 6. Agnieszka Olejniczak - stanowisko ds. obsługi organów gminy - wew. 37
 7. Michał Drewniacki - stanowisko ds. wojskowości, obrony cywilnej i przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego - wew. 26
 8. Jarosław Ratajczyk - archiwista - wew.28
 9. Katarzyna Juszczak - sprzątaczka
 10. Teresa Jagodzińska - sprzątaczka

 

Referat Finansów

 1. Katarzyna Kwiecińska - Skarbnik Gminy - wew. 18
 2. Krystyna Rymarska - Zastępca Skarbnika - wew. 41
 3. Monika Paulińska - stanowisko ds. księgowości budżetowej - wew.41
 4. Paulina Larek - stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych - wew. 41
 5. Sylwia Kościelak - stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń - wew. 41
 6. Bożena Kwiatkowska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - wew. 23
 7. Elżbieta Rutkiewicz - stanowisko ds. księgowości podatkowej - wew. 23
 8. Magdalena Michalak - stanowisko ds. podatków i egzekucji - wew. 23
 9. Anna Andrzejewska - stanowisko ds.  księgowania i windykacji opłaty śmieciowej - wew. 27

 

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

 1. Marzena Grubska - Kierownik Referatu - wew.42
 2. Anna Osiewacz - stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych - wew. 21
 3. Anna Rutkiewicz - stanowisko ds. organizacyjnych - wew. 31
 4. Monika Skora - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 5. Krystyna Balcerzak - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 6. Maria Zimna - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 7. Marta Borowska - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 8. Joanna Michalak - stanowisko ds. promocji, kultury i sportu - wew. 19
 9. Magdalena Głąb - stanowisko ds. promocji, kultury i sportu - wew. 19
 10. Marcin Grund - informatyk - wew. 45
 11. Krzysztof Pietruszak - kierowca autobusu - wew. 26
 12. Jan Laskowski - kierowca autobusu i busa - wew. 26

 

Referat Gospodarki

  1. Karolina Małolepsza - Kierownik Referatu - wew. 14
  2. Piotr Kwieciński - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, numeracji nieruchomości i oświetlenia - wew. 20
  3. Marek Grabiński - stnowisko ds. gospodarki gruntami - wew. 20
  4. Przemysław Piaseczny - stanowisko ds. drogownictwa i działalności gospodarczej- wew. 26
  5. Agnieszka Lewandowska - stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - wew. 40
  6. Iwona Popieluch - stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych - wew. 22
  7. Aleksandra Wojciechowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - wew. 22

 

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Beata Lewandowska - Kierownik USC - wew. 38

 

Radca Prawny

 1. Rita Miling - Adwokat - wew. 43