Telefon (63) 2481001 + nr wewnętrzny

Referat Zarządzania

 1. Stefan Dziamara - Burmistrz Rychwała
 2. Ewa Jędrzejczak - Zastępca Burmistrza/Sekretarz Gminy - wew. 13
 3. Lidia Antczak - stanowisko ds. sekretariatu - wew. 10
 4. Anna Borowska - stanowisko ds. obsługi Biura Interesanta - wew. 36
 5. Monika Jóźwiak - stanowisko ds. kadr - wew. 15
 6. Aleksandra Konieczka - stanowisko ds. obsługi organów gminy - wew. 37
 7. Michał Drewniacki - stanowisko ds. wojskowości, obrony cywilnej i przeciwpożarowej oraz zarządzania kryzysowego - wew. 26
 8. Marcin Grund - informatyk - wew. 45
 9. Jarosław Ratajczyk - archiwista - wew.28
 10. Katarzyna Juszczak - sprzątaczka
 11. Małgorzata Konopczyńska - sprzątaczka

Referat Finansów

 1. Anna Wróbel - Skarbnik Gminy - wew. 18
 2. Monika Paulińska - Zastępca Skarbnika - wew. 41
 3. Paulina Larek - stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych - wew. 41
 4. Sylwia Kościelak - stanowisko ds. księgowości budżetowej - wew. 41
 5. Marlena Górna - stanowisko ds. księgowości budżetowej i rozliczeń - wew. 41
 6. Agnieszka Baranowska - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - wew. 23
 7. Ewa Bartczak - stanowisko ds. księgowości podatkowej - wew. 23
 8. Magdalena Michalak - stanowisko ds. podatków i egzekucji - wew. 23
 9. Agnieszka Olejniczak - stanowisko ds.  księgowania i windykacji opłaty śmieciowej - wew. 27

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

 1. Marzena Grubska - Kierownik Referatu - wew.42
 2. Anna Osiewacz - stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych - wew. 31
 3. Martyna Górka - stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych - wew. 31
 4. Monika Skora - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21 - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 5. Anna Kowalczyk - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 6. Marta Pakulska - stanowisko ds. księgowości oświatowej - wew. 21
 7. Renata Grzelak - stanowisko ds. promocji, kultury i sportu - wew. 19
 8. Magdalena Głąb - stanowisko ds. promocji, kultury i sportu - wew. 19
 9. Piotr Juszczak - kierowca autobusu - wew. 26
 10. Jarosław Ratajczyk - kierowca autobusu i busa - wew. 26

Referat Gospodarki

  1. Karolina Małolepsza - Kierownik Referatu - wew. 14
  2. Piotr Kwieciński - stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, numeracji nieruchomości i oświetlenia - wew. 20
  3. Marek Grabiński - stnowisko ds. gospodarki gruntami - wew. 20
  4. Przemysław Piaseczny - stanowisko ds. drogownictwa i działalności gospodarczej- wew. 26
  5. Klaudia Skalska - stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi - wew. 27
  6. Iwona Popieluch - stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych - wew. 40
  7. Joanna Janczak - stanowisko ds. zamówień publicznych, inwestycji i funduszy unijnych - wew. 40
  8. Aleksandra Wojciechowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa - wew. 22
  9. Kamil Marcinkowski - doradca klimatyczny - wew. 22

Urząd Stanu Cywilnego

 1. Beata Lewandowska - Kierownik USC - wew. 38

Radca Prawny

 1. Rita Miling - Adwokat - wew. 43