Młodzieżowa Rada Miejska w Rychwale kadencja II (2017 - 2019)

 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Krystian Juszczak uczeń Oddziału Gimnazjalnego w Rychwale,

I Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Patryk Bącler uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Piotra Janaszka w Rychwale,

II Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Wiktor Roszak uczeń Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Agnieszka Kunicka uczennica Szkoły Podstawowej imienia Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale:

Kamila Wojtczak uczennica Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,

Wiktoria Wszędybył uczennica Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Grochowach,

Donata Łuczak uczennica Szkoły Podstawowej imienia generała Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,

Paulina Bachera uczennica Szkoły Podstawowej imienia Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,

Zuzanna Sikorska uczennica Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera w Rychwale,

Bartosz Pawłowski uczeń Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera w Rychwale,

Dominik Dudek uczeń Szkoły Podstawowej imienia Arkadego Fiedlera w Rychwale,

Bartosz Czapczyk uczeń Odzdziału Gimnazjum w Rychwale.


 

 

Młodzieżowa Rada Miejska w Rychwale powstała dzięki wspólnej inicjatywie samorządu Rychwała oraz rychwalskiej młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miejska_1: Zdjęcie przedstawia ludzi siedzących i stojących na tle flagi biało-czerwonej.

 

Wybory do Rady odbyły się w dniach 27-29 października 2015 roku i zostały przeprowadzone we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy Rychwał.

Podczas I sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale, która odbyła się 10 listopada bieżącego roku wybrano prezydium i zaszczytne funkcje objęli:

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Sebastian Banaszak uczeń klasy III d I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie,

I Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Marcin Roszak uczeń klasy II f I Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Koninie,

II Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Kacper Kałużny uczeń klasy II Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stefana Batorego w Koninie,

Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale

Jakub Jańczak uczeń klasy V Szkoły Podstawowej imienia Powstańców Styczniowych w Grochowach,

Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Rychwale:

Kamila Banaszak uczennica klasy III c Zespołu Szkół – Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Rychwale,

Iga Bąk uczennica klasy III b Zespołu Szkół – Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Rychwale,

Klaudia Mróz uczennica klasy II a Zespołu Szkół – Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Rychwale,

Bartosz Pawłowski uczeń klasy V a Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa imienia Arkadego Fiedlera w Rychwale,

Izabela Wawrzyniak uczennica klasy VI a Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa imienia Arkadego Fiedlera w Rychwale,

Jakub Choderny uczeń klasy V Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego w Białej Panieńskiej,

Marta Drzewiecka uczennica klasy V Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Dąbroszynie,

Wiktoria Plich uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej imienia generała Władysława Andersa w Jaroszewicach Grodzieckich,

Kacper Kowalski uczeń klasy V Szkoły Podstawowej imienia Marii Dąbrowskiej w Kucharach Kościelnych,

Natalia Adamek uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Piotra Janaszka w Rychwale,

Mateusz Matuszak uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Piotra Janaszka w Rychwale.