Kadencja 2024 - 2029

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 26 czerwca 2024 roku /środa/ o godzinie 10.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie

Porządek obrad

 

W dniu 29 maja 2024 roku /środa/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie

Porządek obrad

 

 

W dniu 6 maja 2024 roku /poniedziałek/ o godzinie 12.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

Komisarz Wyborczy w Koninie I zwołuje I Sesję Rady Miejskiej w Rychwale

Sesja odbędzie się w dniu 6 maja 2024 roku /poniedziałek/
o godz. 12.00 
w sali konferencyjnej Hali widowiskowo - sportowej w Rychwale przy ul. Sportowej 34.

PORZĄDEK OBRAD

I Sesji Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 6 maja 2024 r.

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza ewentualnie poprzedzone wręczeniem zaświadczenia o wyborze.
  4. Stwierdzenie kworum.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady.
  7. Uchwalenie dalszego porządku obrad.
  8. Zakończenie sesji Rady.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kadencja 2018 - 2024

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 27 marca 2024 roku /środa/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LXIV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Zawiadomienie

Porządek obrad

 

W dniu 29 stycznia 2024 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Zawiadomienie

Porządek obrad

 

W dniu 28 grudnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LXI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad

 

W dniu 13 listopada 2023 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad

 

W dniu 20 wrzesnia 2023 roku /środa/ o godzinie 14.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad

 

W dniu 23 czerwca 2023 roku /piątek/ o godzinie 12.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 25 kwietnia 2023 roku /wtorek/ o godzinie 08.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 31 marca 2023 roku /piątek/ o godzinie 09.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 29 grudnia roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się L Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 14 grudnia roku /środa/ o godzinie 8.30 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 22 listopada roku /wtorek/ o godzinie 9.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

W dniu 27 października roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 19 września 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 26 lipca 2022 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

 

W dniu 3 czerwca 2022 roku /piatek/ o godzinie 13.00 w budynku Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 4 kwietnia 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Rychwale. 

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 14 marca 2022 roku /poniedziałek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XL  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 3 lutego 2022 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXIX  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

 

W dniu 30 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXVIII  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 16 grudnia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXVII  Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 25 listopada 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXVI  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 13 października 2021 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXV  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 15 września 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXIV  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

W dniu 12 sierpnia 2021 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXXIII  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

Relacja wideo z obrad sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod adresem www: https://portal.posiedzenia.pl/RYCHWAL?action=live

W dniu 25 marca 2020 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXIX  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie (plik w formacie pdf)

Porządek obrad (plik w formacie pdf)

W dniu 30 grudnia 2020 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXVII  Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad (plik w formacie pdf)

W dniu 24 września 2020 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad (plik w formacie pdf)

W dniu 28 sierpnia 2020 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 7 lipca 2020 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 20 maja 2020 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

Interpelacje i zapytania można składać do 20 maja 2020 r. godz. 12.00 droga mailowa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 632481001 wew. 37.

W dniu 20 kwietnia 2020 roku /poniedziałek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

Interpelacje i zapytania można składać do 20 kwietnia 2020 r. godz. 12.00 droga mailowa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 632481001 wew. 37.

W dniu 17 lutego 2020 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 30 grudnia 2019 roku /poniedziałek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 11 grudnia 2019 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XIV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 7 listopada 2019 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 16 października 2019 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie

Porządek obrad

W dniu 10 września 2019 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 24 lipca 2019 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 5 czerwca 2019 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 10 maja 2019 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 27 marca 2019 roku /środa/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

 W dniu 15 lutego 2019 roku /piątek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 30 stycznia 2019 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 28 grudnia 2018 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 14 grudnia 2018 roku /piętek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 20 listopada 2018 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

Kadencja 2014 - 2018

W dniu 18 października 2018 roku /czwartek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 27 września 2018 roku /czwartek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 18 lipca 2018 roku /środa/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 28 czerwca 2018 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 23 maja 2018 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 25 KWIETNIA 2018 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 28 marca 2018 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 8 marca 2018 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 6 lutego 2018 roku /wtorek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 29 grudnia 2017 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 22 listopada 2017 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

 W dniu 18 października 2017 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 14 września 2017 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 17 sierpnia 2017 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 8 czerwca 2017 roku /czwartek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 26 maja 2017 roku /piątek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 26 kwietnia 2017 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 22 marca 2017 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 15 lutego 2017 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 25 stycznia 2017 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad
W dniu 29 grudnia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 23 listopada 2016 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 27 października 2016 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 16 sierpnia 2016 roku /wtorek/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 15 czerwca 2016 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 25 maja 2016 roku /środa/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 13 kwietnia 2016 roku /środa/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 9 marca 2016 roku /środa/ o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad

W dniu 28 stycznia 2016 roku /czwartek/ o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Hali widowiskowo-sportowej w Rychwale, przy ulicy Sportowej 34 odbedzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Rychwale.

Zawiadomienie i porządek obrad