Gmina Rychwał należy do następujących stowarzyszeń i związków międzygminnych:

  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  • Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” - Program LEADER,
  • Stowarzyszenie Niezależna Formacja Kulturalna „Grupa Żerków”

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski jest jedną z największych regionalnych organizacji jednostek samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 114 gmin i 15 powiatów z terenu Wielkopolski. Członkami Stowarzyszenia są tak znaczne ośrodki miejskie jak Poznań, Kalisz, Piła, Leszno i Ostrów Wielkopolski oraz kilkadziesiąt gmin miejsko wiejskich oraz typowo rolniczych. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw skierowanych na rozwój Wielkopolski.

Stowarzyszenie „Solidarni w partnerstwie” - Gmina Rychwał należy do stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” od roku 2006. Gminy Stare Miasto i Rychwał w roku 2005 podjęły decyzję o wspólnej realizacji programu LEADER + , którego celem było stworzenie Lokalnej Grupy Działania. Program ten był programem pilotażowym. W kolejnym roku realizacji programu LEADER przyłączyły się kolejne samorządy Tuliszków, Grodziec, Golina i Rzgów i 7 marca 2006 roku powstało Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" z siedzibą w Starym Mieście.

Stowarzyszenie Niezależna Formacja Kulturalna „Grupa Żerków” na terenie gminy Rychwał istnieje „Galeria Rychwał”. Galeria ta jest siedzibą Stowarzyszenia Niezależna Formacja Kulturalna „Grupa Żerków”.